LYSSNARLAB är ett mobilrum för taktilt ljud och lyssnarupplevelser och är hem till instrumentet bAUM. Genom deltagande praxis utforskar SymbioLabs konstnärer ekologiska-sociala relationer och vitala materialiteter. Vi undrar hur taktilt ljud och multisensoriskt lyssnande kan hjälpa till att odla en utökad uppfattning om ekologisk gemenskap?Det här är anteckningar från mina erfarenheter av bAUM, ett taktilt ljudinstrument och deltagande performance praxis som utvecklats av Patrick Dallard och mig, som SymbioLab. bAUM är en konstellation av trumma, strängbänk och ram som är tillfälligt slutförd av två eller flera deltagare i direktkontakt med instrumentet. När deltagare spelar på strängarna, sjunger i trumman och lägger sig på bänken engagerar hela djur-vegetal-mineral-sonoritetsklustret i överföring och mottagande av vibrationer, främst benfört i stället för luftstyrt ljud. Beläget i LyssnarLab, sträcker sig denna konstellation till att omfatta omgivningen.
Vibrationens ledning i bAUM är lika mycket energi som materia; spänning och motstånd hos pianotrådar och stålramar, trumhud och ihåligt träd; motstånd och frisättning av och mellan deltagarna. Allt material i detta instrument utför och förändra vibrationens passage. Vi engagerar oss i en förstärkt upplevelse av vibrationer, i frekvenser som är konkreta för mänsklig beröring.

Taktilt ljud kan bjuda in till en sensorisk upplevelse av den teoretiska, av materia som väsentligen vibrationell, av kroppen som ett vibrationellt väsen, vilket porositeten påverkar.

det börjar när vi lägger våra händer på bänken, träkorns linjer som förbinder oss

med en lätt beröring av spända strängar skickar konkreta vibrationer som böljar, genom träet, genom våra händer, armar, ben, vakna sovande sinnen till ett material som är levande, vibrerande även gränser kommer ihåg porositet och påverkan av de osynliga medbringar

Det finns en känsla av att vara inne i ett ägg, säkert innehålletl men ändå sårbart, mottagligt för alla yttre vibrationer, en tremor av förbigående trafik, en konversation som kringgår skalet, känslig stimulering av instrumentet kittlar, irriterar, slappnar av delar av mig själv, drömbilder flimmer och ett meditativt tillstånd inträder, hummandet av det dröjer ganska länge efter, utanför laboratoriet märker jag att sinnena är mer uppmärksamma på flödet av vibrationer genom och runt mig, en vind, solljus, subtila utbyten i konversation, komplexa former i ljud

© SymbioLab 2019