RESONANSRÖTTER

ett radikalt möte med ömsesidig förnimmelse

Resonansrötter är ett deltagande performanceprojekt med taktila ljudinstrument, som engagerar konstnärer och personer med funktionsvariation i att utforska ljudets fysikalitet och utveckla nya former av icke-verbal kommunikation.

Syftet med projektet är att engagera kraften i att lyssna med hela kroppen genom taktilt ljud, vilket främjar en helt annan form av kommunikation som utmanar begrepp om vad ett akustiskt instrument kan göra och ombilda konstnärens och publikens roller. Vibrationella konversationsinstrument formas genom samarbetsförforskningar, i syfte att skapa ett icke-hierarkiskt utrymme med plats för allas styrkor och sårbarheter. Resonansrötter handlar om att vara och känna tillsammans och utmana sociala normer.

Projektet sker i dagliga verksamheter (DV) för personer med funktionsvariation i sex kommuner; Kungsholmen DV i Stockholm, Kulturskolan DV och JATC i Strängnäs, Solfagra DV i Huddinge, JATC i Nynashamn, Åsbacka och Kulturskolans DV i Gnesta och JATC i Södertälje. Från september 2018 - april 2019 turnerar SymbioLab-konstnärer i dessa verksamheter och skapar vibrationella konversationsinstrument i samverkan. I maj 2019 kommer det att finnas en offentlig presentation i var och en av kommunerna, där politiker också kommer att bjudas in att engagera sig i att lyssna med de medborgare de representerar.

             

                                                                                                               med stöd av© SymbioLab 2019